Social Dokumentation - Vård och Omsorgsutveckling i Väst - Utbildning - Göteborg

Utbildning för kommuner och företag

- Specialister på Social Dokumentation

Ann Nilsson Thomas Carlsson
Vård & Omsorgsutveckling i Väst

Vård & Omsorgsutveckling i Väst fokuserar på utbildning i Social Dokumentation. Kontakta oss gärna för förfrågningar angående våra Kurser.

Läs Mer
Social Dokumentation i Handläggning och Genomförande
Social Dokumentation i Handläggning och Genomförande

Den här boken sammanfattar de nya regelverk som gäller för social...

Läs Mer
Social Dokumentation i Praktiken
Social Dokumentation i Praktiken

Denna praktiskt inriktade handbok beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen. Den tar bland annat upp...

Läs Mer

Om Företaget

Företaget med Social Dokumentation i fokus

Vård & Omsorgsutveckling i Väst är ett företag med fokus på social dokumentation och utbildning. Vi jobbar främst mot kommunens socialtjänst men även privata företag inom vård och omsorg. Vi som arbetar här har praktisk erfarenhet av arbete inom social omsorgsverksamhet främst inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättningar.

Utöver ovan nämnda erfarenheter arbetar vi idag med personalutveckling, metodutveckling och organisationsutveckling på ledningsnivå. En väsentlig del av verksamheten utgörs av social dokumentation i teori och praktik.

Bland våra kurser finner ni bland annat

Samtliga utbildningar hittar ni listade under våra Kurser & Tjänster

Vi som föreläser och utbildar

Ann Nilsson är utbildad vård- och omsorgslärare, fil.kand i social omsorg och en fil.mag i vårdpedagogik.
Thomas Carlsson är utbildad, vård- och omsorgslärare, fil.kand i arbets- och organisationspsykologi och fil.mag. i vårdpedagogik. Båda har erfarenhet av att ubilda på gymnasium. högskola och universitet.
Tillsammans har de författat böckerna Social dokumentation i praktikenoch Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF. Böckerna återfinns på Gothia Fortbildning.

Våra uppdragsgivare

Vi vänder oss till personal dels inom kommuner samt privata vård-och omsorgsgivare, och dels till brukar/intresseorganisationer. Några exempel på detta kan vara chefer, handläggare och personal med direktarbete inom socialtjänsten. Ni kan läsa mer om referenser från de kommuner och företag vi arbetat med här

Vill du anlita oss eller har du några frågor? Kontakta oss här.

Kvalificerad utbildning

Att erbjuda kvalificerad utbildning, rådgivning och handledning baserad på forskning och utveckling inom verksamhetsområdet är vårt främsta mål. Vi vill även utveckla kunskap för kvalitet och kompetensutveckling inom vård- och social omsorgsverksamhet samt bygga upp och vidmakthålla nätverk och relationer för kompetensutbyte inom området.