Metod och inspirationsdag, all personal (heldag)

Metod och inspirationsdag, all personal (heldag)

En heldags metod- och inspirationsutbildning för all personal kring Social dokumentation enl. SoL/LSS

Syfte

Utbildningen syftar till att ge en introduktion, metoder och inspiration till att utveckla och
arbeta med social dokumentation.

Omfattning

Heldag, kl. 9 – 16

Utbildningen förläggs geografiskt och lokalmässigt i samråd med uppdragsgivaren.

Målgrupp

All personal inom verksamhetsom styrs av SoL och LSS

Ur innehållet

Dokumentationsskyldighet enligt SoL/LSS

 • Från handläggning till genomförande
 • Socialt och salutogent innehåll och synsätt
 • Styrdokument och regelverk
Vad och hur dokumenterar man?
 • Genomförandeplan
 • Individuella mål
 • Sociala hjälp och stödinsatser
 • Samtaletsom verktyg
 • Välkomstsamtal – planeringssamtal – uppföljningssamtal
 • Löpande arbetsanteckningar
 • Etiska aspekter på dokumentation
 • Olika roller och ansvarsområden
Arbetsformer

Dagen varvas med föreläsningar och reflektionspass med övningar.

Kursansvariga

Ann Nilsson och Thomas Carlsson som är pedagoger och har erfarenhet av social dokumentation både i teori och praktik.
Författare till böckerna: Social dokumentation i praktiken och Social dokumentation i handläggning
och genomförande – med tillämpning av värdegrunden och ICF.

Till alla kurser
Till startsidan