Kurser och Utbildningar

– Specialister på Social Dokumentation

Kontakta oss

Inspirationsföreläsning, all personal (halvdag)

Inspirationsföreläsning, all personal (halvdag)

En halvdags inspirationsutbildning / inspirationsföreläsning för all personal kring Social dokumentation enl. SoL/LSS

Syfte

Inspirationsföreläsning som syftar till att ge kunskap, idéer och inspiration för vidareutveckling av den sociala dokumentationen på den egna arbetsplatsen.

Målgrupp

Personal inom verksamhetsom styrs av SoL och LSS

Omfattning

Halvdag kl. 9 – 12 alternativt 13 – 16

Utbildningen förläggs geografiskt och lokalmässigt i samråd med uppdragsgivaren.

Ur innehållet

Dokumentationsskyldighet enligt SOL och LSS

  • Syftet med social dokumentation
  • Socialt och salutogent synsätt och förhållningssätt
Vad och hur dokumenterar man?
  • Genomförandeplan
  • Mål – metod och uppföljning
  • Sociala hjälp och stödinsatser
  • Löpande arbetsanteckningar
  • Arbetsanteckningar kontra journalanteckningar
  • Etiska aspekter på dokumentation och språkbruk (Vad och hur skall jag skriva)
  • Organisation, vem gör och ansvarar för vad?
Arbetsformer

Föreläsning med möjlighet att ta upp egna frågeställningar

Kursansvariga

Ann Nilsson och Thomas Carlsson som är pedagoger och har erfarenhet av social dokumentation både i teori och praktik.
Författare till böckerna: Social dokumentation i praktiken och Social dokumentation i handläggning
och genomförande – med tillämpning av värdegrunden och ICF.

Till alla kurser
Till startsidan