Samtalsutbildning

Samtalsutbildning – Samtalets betydelse i genomförandeplanering och uppföljning

Syftet med denna samtalsutbildning är att utveckla kunskapen och färdigheten i att samtala.
Vidare att se möjligheterna att genom samtal tydliggöra värdegrunden och den enskildes behov och önskemål på hur de vill ha sina stöd- och hjälpinsatser utförda i samband med upprättandet och i uppföljningen av genomförandeplanen.

Omfattning:

Tre halvdagar

Innehåll:
  • Kommunikation- verbal och nonverbal
  • Samtalsmetodik med övningar
  • Samtalets betydelse vid planering, genomförande och uppföljning
  • Den nationella värdegrunden
  • Genomgång av samtalsguider för planering och uppföljning
Kursansvariga

Ann Nilsson och Thomas Carlsson som är pedagoger och har erfarenhet av social dokumentation både i teori och praktik.
Författare till böckerna: Social dokumentation i praktiken och Social dokumentation i handläggning
och genomförande – med tillämpning av värdegrunden och ICF.

Till alla kurser
Till startsidan