Social dokumentation för handläggare inom SoL och LSS området

Social dokumentation för handläggare inom SoL och LSS området

Syfte

Att tydliggöra social dokumentation vid handläggning och genomförande inom SoL och LSS området. Ge kunskap om varför och hur man skapar tydliga mål kopplade till beslutade insatser och hur de ska formuleras för att utföraren ska kunna arbeta utifrån dem.

Omfattning

Hel eller halvdag beroende på behov och önskemål från berörda verksamheter. Utbildningen förläggs geografiskt och lokalmässigt i samråd med uppdragsgivaren.

Målgrupp

Handläggare inom SoL och LSS området

Ur innehållet
 • Social dokumentation i handläggning och genomförande
 • Styrdokument
 • Handläggningens olika moment
 • Arbetsmaterial och journalhandling
 • Socialt och salutogent synsätt och innehåll
 • Introduktion till ICF (Internationellt klassificeringssystem)
 • Målsättning med beviljat bistånd
 • Överlämningsdokument
 • Genomförandeplanensinnehåll och syfte
 • Uppföljning och utvärdering
 • Etiska aspekter på dokumentation
 • Samarbete kring den sociala dokumentationen
 • Roller och ansvarsområden
 • Gemensamma riktlinjer och dokument
Arbetsformer

Utbildningen tar sin utgångspunkt i deltagarnas egna yrkeserfarenheter och behov. Utbildningen varvar föreläsning med övningar, reflektion och diskussion i grupp.

Kursansvariga

Ann Nilsson och Thomas Carlsson som är pedagoger och har erfarenhet av social dokumentation både i teori och praktik.

Tillbaka till alla kurser
Tillbaka till startsidan