Uppföljningsdag för dokumentationshandledare

Uppföljningsdag för dokumentationshandledare

Syfte

Syftet är att följa upp, vidareutveckla och ge inspiration när det gäller arbetet med den sociala dokumentationen. Utbildningen är riktad mot dokumentationshandledare.

Program
 • Den sociala dokumentationen kopplad till ICF Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa IBIC Individens behov i centrum
 • Värdegrunden och den sociala dokumentationen – Hur tydliggöra och omsätta den nationella värdegrunden i det dagliga omsorgsarbetet genom den sociala dokumentationen
 • Genomförandeplan om mål – metod – uppföljning
  – Möjligheter och svårigheter
 • Löpande anteckningar
  Journalanteckning eller arbetsanteckning
  Möjligheter eller svårigheter
 • Samtalet som verktyg
Välkomstsamtal – planeringssamtal – uppföljningssamtal

Under dagen ges möjlighet till handledning och diskussion i grupper utifrån ovanstående teman.

Kursansvariga

Ann Nilsson och Thomas Carlsson som är pedagoger och har erfarenhet av social dokumentation både i teori och praktik.
Författare till böckerna: Social dokumentation i praktiken och Social dokumentation i handläggning
och genomförande – med tillämpning av värdegrunden och ICF.

Tillbaka till alla kurser
Tillbaka till startsidan