Ett utvecklat kontaktmannaskap

Ett utvecklat kontaktmannaskap

Syfte

Syftet med utbildningen är att fördjupa och utveckla medarbetarnas kunskap och kompetens i rollen som kontaktman inom äldreomsorgen.

Omfattning

Halvdag kl. 9-12 alternativt 13-16

Innehåll
 • Vad innebär det att vara kontaktman?
 • Kunskap om:
  – Att arbeta utifrån SoL och dess värderingar
  – Social dokumentation och värdegrundsarbete
  – Kommunikation och samtalets betydelse
  – Socialt synsätt och salutogent förhållningssätt
  – Bemötande, förhållningssätt och synsätt
Hur kan kontaktmannaskapet underlätta omsorgsarbetet?

Att utveckla och tydliggöra yrkesrollen
Kontinuitet och kvalitet i omsorgsarbetet
Arbetsgruppens och organisationens betydelse

Hur är ett bra kontaktmannaskap?
 • ur omsorgstagarens perspektiv
 • ur den närståendes perpektiv
 • ur personalens perspektiv
Kursansvariga

Ann Nilsson och Thomas Carlsson som är pedagoger och har erfarenhet av social dokumentation både i teori och praktik.
Författare till böckerna: Social dokumentation i praktiken och Social dokumentation i handläggning
och genomförande – med tillämpning av värdegrunden och ICF.

Till alla kurser
Till startsidan