Social Dokumentation för Enhetschefer

Utbildning: Social Dokumentation för enhetschefer

Syfte

Utbildning med syfte till att ge kunskap och inspiration för arbetet med och utveckling av den sociala dokumentationen på den egna arbetsplatsen.

Omfattning

Hel- eller halvdag beroende på behov och önskemål
Halvdag ex. kl. 09.00 – 12.00 alt. 13.00 – 16.00 Heldag ex. kl. 09.00 – 16.00
Utbildningen förläggs geografiskt och lokalmässigt i samråd med uppdragsgivaren

Målgrupp

Enhetschefer inom verksamhet som styrs av SoL och LSS

Ur innehållet
 • Dokumentationsskyldighet enligt SOL/LSS
  – Rättigheter och skyldigheter enligt SOL /LSS
  – Från handläggning till genomförande
  – Ny Förvaltningslag (2017:900)
 • Vad och hur dokumenterar man?
  – Genomförandeplan (mål – metod – uppföljning)
  – Löpande arbetsanteckningar, journalanteckningar och sammanfattningar
  – Koppling mot ICF
  – Etiska aspekter på dokumentation
 • Att leda, utveckla och organisera arbetet med den sociala dokumentationen
  – Förberedelser, förankringsarbete och det kontinuerliga arbetet med dokumentation
  – Uppföljning och utvärdering
  – Ledarskap och social dokumentation
  – Olika roller och ansvarsområden, med fokus på enhetschefen
Arbetsformer

Föreläsningar, diskussioner och reflektioner.

Kursansvariga

Ann Nilsson och Thomas Carlsson som är pedagoger och har erfarenhet av social dokumentation både i teori och praktik.
Författare till böckerna: Social dokumentation i praktiken och Social dokumentation i handläggning
och genomförande – med tillämpning av värdegrunden och ICF
.

Till alla kurser
Till startsidan