Vård & Omsorgsutveckling i Väst

– Specialister på Social Dokumentation

Kontakta oss

Referenser

Referenser – Kommuner – Privata Företag

”Detta har varit den bästa utbildningen jag har varit på! Ett fantastiskt bra upplägg, reflektioner, tydliga”

Social dokumentation inom SoL och LSS

Här följer ett uttdrag på några av de kommuner som vi har arbetat med

Här följer ytterligare exempel på övriga uppdrag i form föreläsningar och utbildningar samt kommentarer från dessa tillfällen.

”Ni är otroligt bra föreläsare, det blir inte långdraget och tråkigt. ”

Värdegrund – att professionellt möta och bemöta människor

Här fick vi möjlighet att utbilda blivande värdegrundsledare ibland annat Örkelljunga och Katrineholm.

Utvecklat kontaktmannaskap

Vi höll utbildning i kontaktmannaskap i Habo-kommun som innehöll bland annat etik och förhållningssätt, bemötande samt samtalsmetodik.

Samtalets betydelse i genomförande planering och uppföljning

Utbildningen som vi genomförde i Alingsås kommun fokuserade framförallt på kommunikation, samtalsmetodik och professionellt förhållningssätt.

”Det har varit mycket lärorikt och det skall bli roligt att arbeta vidare och utvecklas mer.”

Läs mer om våra tjänster